Chiếc váy voan trắng của quý cô bị cưỡng bức mặc vào vẫn chưa được cởi ra

TULAR:
Su Ci'er, người đang sợ hãi trước phép ẩn dụ này, mềm lòng.

Tôi muốn tận mắt chứng kiến ​​sau khi Xie Chen không còn gì

TULAR:
Về bản chất, nó là với sự trợ giúp của sức mạnh của trái đất vỡ tan hàng trăm dặm xung quanh.

Chú cáo con đang chạy trông giống như một quả cầu tuyết lăn

TULAR:
Tấm màn có thể ngăn chặn tình trạng hiện tại của Susie và Alfonso đã bị Eugenia xé toạc.

Tôi tưởng đây là đứa con duy nhất còn lại của nữ hoàng

TULAR:
Khi được gửi đến trang viên Salieri thì đã là đêm khuya.